Абонамент и разпространение
 
 

Абонамент и разпространение

Абонамент за 1 година (4 книжки) - 16 лв.
Ако желаете да се абонирате - пишете на worldofphysics@abv.bg

Банкова сметка:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG91FINV91501215737609
BIC: FINVBGSF

Броеве от списанието можете да намерите на следните места:
- книжарницата на Математически факултет на СУ "Св. Климент Охридски": София 1164, бул. “Джеймс Баучър” 5
- Съюз на физиците в България, Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски": София 1164,бул.“Джеймс Баучър” 5,
тел. +359 2 62 76 60 E - mail: upb@phys.uni-sofia.bg