Светът на физиката
на живо
 
 
 
Редакционна колегия Редакционен съвет
 

Главен редактор:
проф. Сашка Александрова
Технически университет, София
e-mail: worldofphysics@abv.bg

Заместник-главен редактор:
проф. Ана Георгиева
Съюз на физиците в България

Отговорен секретар:
Пенка Лазарова
Съюз на физиците в България

Членове:
проф. Никола Балабанов
ПУ "Паисий Хилендарски"

проф. Иван Лалов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

доц. Мариана Кънева
ИФТТ - БАН

доц. Радостина Камбурова
ИФТТ - БАН

доц. Борислав Павлов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

доц. Светлен Тончев
Рочестер

Лилия Атанасова
МУ-София


Предпечатна подготовка:
Л. Атанасова

 

акад. Александър Г. Петров
ИФТТ - БАН

чл.-кор. Николай В. Витанов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

чл.-кор. Чавдар Стоянов
ИЯИЯЕ - БАН

проф. Николай. К. Витанов
ИМ - БАН

проф. Лъчезар Аврамов
ИЕ - БАН

проф. Хассан Шамати
ИФТТ - БАН

проф. Евгения Вълчева
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

проф. Евгени Попов
Марсилия, Франция


 
 
® Сп. Светът на Физиката