Уважаеми абонати, oткрихме дефектно отпечатани броеве на списанието.
Ако сте получили такъв, моля, свържете се с нас на е-мейл worldofphysics@abv.bg, за да ви изпратим нов.
 
    За списанието
 
 

Списанието „Светът на физиката”е издание на Съюза на физиците в България (СФБ), което публикува оригинални и обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката. Включват се статии на водещи български и чуждестранни учени и преводни материали по актуални въпроси от областта на физическите науки, приложенията в модерните технологии, историята на физиката, връзка на физиката с други науки, като биология, математика, философия и др. Място намират и въпроси, свързани с образованието и квалификацията на преподавателите по физика, дейности на СФБ по провеждане на научни конференции и школи, награди на наши учени, информация за нови книги, издадени у нас и в чужбина.  Поощрява се авторското участие на млади учени, ученици, студенти и докторанти.

 Изданието е интересен и полезен алманах на академично ниво, насочено към широка физична аудитория, включваща физици, занимаващи се с изследователска дейност в различни области, преподаватели в училищата и университетите, студенти по природни науки, ученици от класове с природо-математически профил. Някои от публикуваните материали са подходящи и за по-широка аудитория, интересуваща се от повишаване на знанията по физика.

Публикуването става след положителна рецензия на изпратената статия.

„Светът на физиката” излиза в 4 броя годишно на български език с резюме на английски език към всяка статия.  Съдържанието е на български и английски език.

Достъпът до публикуваните статии е безплатен на сайта на списанието (http://wop.phys.uni-sofia.bg/). Сайтът е официално регистриран. Списанието има и страница във фейсбук (https://www.facebook.com/world.of.physics.bg/).

Списанието „Светът на физиката” се финансира чрез абонамент, проекти и спонсори. Редакционната дейност е на обществени начала.
ISSN: 0861–4210