Светът на физиката
на живо
 
 
 
За списанието
 
 

Списание "Светът на физиката" е издание на Съюза на физиците в България, което публикува оригинални и обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката.

Достъпът до публикуваните статии е безплатен. Сайтът е официално регистриран. Молим, при ползване на информацията да се съобразявате със законите за авторските права.

Статиите са във формат PDF.

Списанието се издава с финансовото участие на Съюза на физиците в България, а редакционната дейност е на обществени начала.

Публикуването става след положителна рецензия на изпратената статия

 
 
 
® сп. Светът на физиката