Редактиране на статии
 
 

Уважаеми колеги, оттук ще можете да изтегляте интересуващите Ви статии за редактиране, превод и предварителен преглед. След като изтеглите интересуващата Ви статия, не забравяйте да пишете на електронната поща или да звъннете на телефона (посочени са по-долу), за да бъде елиминирана вероятността от дублиране при изтеглянето на статиите. След като преведете и/или редактирате интересуващата Ви статия, моля изпратете я като прикачен документ на следния адрес: worldofphysics@abv.bg, за да бъде отразен незабавно статуса на статията. При въпроси пишете на електронната поща. .

М.Замфиров

 
 

ПРЕВЕДЕНИ СТАТИИ,АВТОРСКИ СТАТИИ, СТАТИИ ЗА РЕДАКТИРАНЕ И/ИЛИ ПРЕВОД

АВТОР( ), ПРЕВЕДЕНА Е ОТ( ), ВЗЕТА Е ОТ( )

ПОЛУЧЕНА НА:

СТАТУС (OKAY), (N/A)

ЗАБЕЛЕЖКИ (има),(няма)

СТАТИИ ЗА ПРЕВОД


 
 
 
® сп. Светът на физиката