За контакти
 
 

Списание "Светът на физиката"

e-mail: worldofphysics@abv.bg


Адрес на редакцията

1164 София,
Бул. Джеймс Баучер № 5, Съюз на физиците в България