Светът на физиката на живо
 
 

Столична библиотека,

Списание „Светът на физиката“, Съюз на физиците в България

и
катедра "Физика" към МГУ "Св. Иван Рилски"

организират


ЛЕКТОРИЯ

"Светът на физиката на живо"


с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“


14-ти март (вторник) 2023 г., 17:30 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“ № 4
Публична лекция на проф. Мишел Израел, доктор по медицина на тема: „Нейонизиращи лъчения. Топлинни и нетоплинни ефекти на въздействие върху човека. Безжичните технологии и здравето на населението“.

Лекцията запознава аудиторията с нейонизиращите лъчения, какво ги отличава от йонизиращите (т.нар. радиация) и с тяхното значение за живота на Земята. Едновременно с това се обръща внимание на приложенията на различни спектри от нейонизиращите лъчения в дейности на човека, свързани с индустрията, транспорта, комуникациите, енергетиката, както и в бита.
В исторически аспект се разглеждат откритията в областта на електричеството и магнетизма, които са в основата на съвременните технологии. Прави се разграничение между микро- и макросвета на основата на дуализма в описанието на класическата и квантовата физика на електромагнитните вълни.
Аудиторията се запознава с биологичните и здравни ефекти на въздействието на електромагнитните вълни. Подробно се разглеждат термичния (топлинния) ефект от въздействието и нетермичните ефекти, зависещи от честотата на електромагнитната вълна. Същите те са основа за въвеждане на гранични стойности на експозиция (хигиенни норми) от международните организации, изследващи здравето на населението. Обръща се внимание на възможния канцерогенен ефект от въздействието на тези вълни и основата за класифицирането им в списъка на човешките канцерогени.
В лекцията се обсъжда подробно практиката в Европа и у нас за осигуряване здравето на населението от въздействието на различни източници на електромагнитни вълни, по-специално в безжичните технологии за комуникация. Обсъждат се нивата на облъчване на населението от антени за мобилна комуникация, както и действащото законодателство за оценка на експозицията. Има и практически съвети как населението да търси своите права по отношение на страхове, свързани с облъчване от антени на мобилната комуникация.
Предлага се усъвършенстване на политика за защита на населението, основана на превантивния подход, който е европейска политика и практика.18-ти февруари (вторник) 2020 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“
Публична лекция на гл.ас. д-р Ева Божурова на тема: „Планети около други звезди“ .
Има ли други обитаеми планети, съществува ли живот на други места във Вселената? С тези въпроси е свързана лекцията на нашия гост! Ще говорим и за Нобеловата награда, дадена през 2019 г. на швейцарските астрономи Дидие Кело и Мишел Майор за откриването на първата екзопланета около звезда, подобна на Слънцето. Ще коментираме идеята за множественост на световете и ще се запознаем със съвременните методи за търсене на екзопланети и забележителните резултати от тези изследвания, които са предизвикателство към досегашните теории за възникването и еволюцията на планетните системи.

16-ти януари (четвъртък) 2020 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“
Публична лекция на Никола Каравасилев на тема: „(Не)спокойната вселена“ .
Ще разберем дали Вселената е толкова спокойна, колкото всички си мислим, или в нея се случват истински катаклизми. Ще научим, че галактиките може и да са канибали, като се поглъщат една друга, както и какво ще се случи, ако звезда от тип бяло джудже „преяде“. Ще научим още и какво предстои да се случи с нашето Слънце в края на живота му. Очаквайте и забавни шеги за "пенсионерския клуб“ на звездите и за обърканата представа за топло и студено, която ни дават кранчетата на мивките…

3-ти декември (вторник) 2019 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“
Публична лекция на доц. д-р Веселин Бончев на тема: „Шифроващи вредителски програми“ .
От лекцията ще научим, какво представляват шифроващите вредителски програми. Ще чуем най-новото за тях! Как работят? Кой ги прави и защо ги разпространява? Кои са техните жертви и какво да правим в случай на атака? Как да се предпазваме от тях?

5-ти ноември (вторник) 2019 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“
Публична лекция на гл. ас. д-р Влади Божилов на тема: „Тайните в сърцата на галактиките“.

4-ти юни (вторник) 2019 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“
Публична лекция на доц. д-р Ивайло Христосков на тема: „Ядрената енергетика - настояще, предизвикателства и перспективи“.
Заедно с доц. д-р Ивайло Христосков ще проведем разговор за физичните основи и модерните технологии в ядрената енергетика, за настоящето и предизвикателствата, за ядрените аварии и сигурността, както и за нейните перспективи.

14-ти май (вторник) 2019 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“
Публична лекция на проф. дн Бойко Рангелов на тема: „Мистерията за формирането на Малдивския архипелаг“.
Едно забравено от Бога райско кътче е забравено и от специалистите по науки за Земята. Страната с много острови (над 1600) и най-малка средна надморска височина – само 1.76 метра, има една от най-загадъчните истории на своето възникване. Преди повече от 20 млн. години се е образувала основата на този архипелаг – как и при какви условия, ще стане ясно от тази лекция. Сега това е една от най-стабилните области на Земята – без нито едно земетресение, с крехки коралови атоли и рифове и практически никакви местни бедствия. За сметка на това я заплашват „вносни“ такива – цунами, бурни дъждове и ветрове. И най-важното – как ще се отрази глобалното затопляне и повишаването на нивото на Световния океан за запазването на това уникално световно образувание?

23-ти април (вторник) 2019 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“
Публична лекция на проф. д.х.н. Иван Дуков на тема: „Периодичната таблица на Менделеев: минало и настояще“.
Лекцията е посветена на 150-годишнината на Таблицата и обявяването на 2019 г. за Международна година на Периодичната таблица от Генералната асамблея на ООН. Ще се запознаем с дейността на Менделеев по нейното създаване, както и с ролята на Антониус Ван ден Брук и на Хенри Мозли за разкриване на реалните причини за периодичното изменение на свойствата на химичните елементи. Ще научим и как се стигна до 18-груповия вариант на Периодичната таблица, предложен през 1988 г. от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) и кои са новите елементи, открити през последните десетилетия.

19-ти март (вторник) 2019 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“
Публична лекция на проф. дфзн Леандър Литов от Физическия факултет при Сoфийския университет „Св. Климент Охридски“, ръководител на колектива от СУ, участващ в изследванията, провеждани на Големия Адронен Колайдер, на тема: „Кратка история на Вселената – поглед от ЦЕРН“.
В тази лекция ще научим, защо Вселената е такава, каквато я наблюдаваме днес? Кога и как са се родили пространството, времето и материята? Какво се е случвало през първите секунди от нейното развитие? Въпроси, на които учените се опитват да отговарят от векове. Ще бъде представено съвременното виждане за най-ранните етапи от развитието на Вселената през призмата на експериментите, провеждани в ЦЕРН. Специално внимание ще бъде отделено на откритите въпроси и пътя, по който се търсят техните отговори!

14-ти февруари (четвъртък) 2019 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“
Публична лекция на проф. дфн Александър Драйшу, декан на Физическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Светлината, лазерите и Нобеловата награда по физика за 2018 г.“

17-ти май (четвъртък) 2018 г., 15 ч.,
зала 346, Геоложкия факултет на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов"
Публична лекция на доц. д-р Пламен Данков, катедра "Радиофизика и електроника", Физичски факултет, СУ на тема: „Морето от сигнали в безжичните комуникации и човекът“
(ЕМС-стандарти, SAR, правила за използване на мобилните устройства, какво ново в 4G и 5G поколенията)

15-ти март (четвъртък) 2018 г., 15 ч.,
зала 346, Геоложкия факултет на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов"
Публична лекция на доц. д-р Пламен Яйджиев, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН на тема: „Мисията на ЦЕРН в науката, технологиите и Образованието“

15-ти февруари (четвъртък) 2018 г., 15 ч.,
зала 346, Геоложкия факултет на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов"
Публична лекция на доц. д-р Гергана Герова, катедра "Метеорология и геофизика", Физически факултет, Софийски университет "св. Климент Охридски" на тема: "Изследване на атмосферата с глобалните навигационни спътникови системи"

11-ти януари (четвъртък) 2018 г., 15 ч.,
зала 346, Геоложкия факултет на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов"
Публична лекция на д-р инж. Веселин Бончев, Национална лаборатория по компютърна вирусология - БАН на тема: "Съвременните тенденции при вредителските програми"
Ще чуем най-новото за шифроващите вредителски програми (рансомуер)! Как и защо се разпространяват? Кой ги прави, кои са техните жертви и какво да правим в случай на атака? Ще говорим и за „Internet of Things“ (IoT) - вредителски програми, за „умния дом“, както и за Държавните вредителски програми (първи военен вирус, атаката срещу Иранската инсталация за обогатяване на уран; кибер атаките срещу Естония и срещу китайските дисиденти и др.)!

14-ти декември (четвъртък) 2017 г., 15 ч.,
зала 346, Геоложкия факултет на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов"
Публична лекция на доц. д-р Любомир Цонев, Институт по физика на твърдото тяло - БАН на тема: "Археоастрономия и археоурбанистика: общи идеи и приложението им към български обекти"

9-ти ноември (четвъртък) 2017 г., 16 ч.,
зала 346, Геоложкия факултет на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов"
Публична лекция на проф. д-р Бойко Рангелов, катедра "Приложна Геофизика" на тема: "Физиката на странните земетресения"

12-ти октомври (четвъртък) 2017 г., 15 ч.,
зала 346, Геоложкия факултет на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов"
Публична лекция на Михаил Михайлов, Институт по физикохимия, БАН на тема: "Софийската „Странски-Каишев“ школа по фазообразуване и кристален растеж и нейната следа в световната наука."
Ще бъде представен и филм: „Българската следа в науката за растежа на кристалите“.
СЛЕД ЛЕКЦИЯТА КАТЕДРА „ФИЗИКА“ КАНИ ВСИЧКИ В МУЗЕЯ ПО ФИЗИКА.