Изпращане на статия (указания за публикуване)
 
 

Изпращане на статии:

Изпращането става на адрес: worldofphysics@abv.bg като прикачени файлове. Получаването на файловете се потвърждава с обратен мейл. На този адрес се поддържа връзка с Редакционната колегия на списанието.

Статиите се приемат за публикуване на базата на положителна рецензия от специалист в съответната област. Редакционната колегия може да откаже да публикува или да върне за преработка и корекции статиите, които по преценка на представящия редактор или главния редактор не отговарят на основните изисквания за научност, оригиналност и стил на изложението.

Срокове: Приемът на статии в Светът на Физиката на посочения адрес е постоянен.

Подробни указания към авторите (.pdf)

Темплейт (.docx)

Авторски права:

Всички изпратени материали следва да са оригинални съчинения на авторите си. Редакционната колегия третира изпратените статии в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, включени в "Светът на физиката", са собственост на техните автори и се използват единствено с тяхно позволение. Публикациите в списание "Светът на физиката" могат да се четат на страницата на Списанието (http://wop.phys.uni-sofia.bg/), да се копират за лична употреба или да се цитират с позоваване на списанието. Текстът не може да бъде издаван след електронната си публикация в списание "Светът на физиката", редактиран или променян по какъвто и да е начин без разрешението на автора.

Списанието си запазва правото да издава авторския материал, вече публикуван в списание "Светът на физиката", без да бъде променян, в специализирани тематични електронни и книжни издания (например сборници и антологии и т.н.). Ако авторският материал вече има книжна публикация, е необходимо писмено разрешение на предишните издатели, за да може текстът да се появи в брой на списание "Светът на физиката". Списанието не приема материали, които вече са публикувани другаде в електронен или книжен вид.

Етични правила:

Редакцията следи за спазване на етичните правила, приети от международната научна общност и прилагани от всички известни международни издателства, като спазване на авторските права, оценка ръкописите по тяхното научно съдържание и недопускане на плагиатство